Hoofdstuk 15

Naast een operatie Cartoon, was er ook een operatie Barter.

De Amerikanen keken met een schuinoog naar de prestaties van de Britten als het gaat om commando operaties. De Amerikanen waren toen nog niet zover.

Eind februari, begin maart was de basistraining van NORSO (Norwegian Operations Group) klaar. Een aanval van NORSO op de zwavelmijn op Stord werd voorbereid door het Amerikaanse OSS (Office of Strategic Services), SOE en het Noorse ministerie van Defensie.

De aanval kreeg de codenaam BARTER. De plannen werden goedgekeurd door Chief of Staff to the Supreme Allied Commander (COSSAC) op 19 januari 1944 en zou worden uitgevoerd in de loop van februari.

24 januari 1943 hadden Schotse en Noorse commando’s een raid uitgevoerd op deze zwavelmijn. Het resultaat was dat de productie van zwavel stil kwam te liggen voor een aantal maanden.

NORSO zou opnieuw de mijn aanvallen in Litlabø en de kade van Sagvåg vernietigen. Een verzoek daartoe werd gestuurd aan de Royal Navy voor het gebruik van de Motor Torpedo Boten, die in Lerwick (Shetlandeilanden) lagen voor het transport van en naar Sagvåg.

OSS kreeg nul op het rekest, met als reden dat alle vaartuigen nu werden ingezet om vijandelijk scheepvaartverkeer voor de Noorse kust aan te vallen.

Generaal Donovan verzocht vervolgens om de onderzeebootjagers (terug) te lenen, die weer door de Amerikanen waren uitgeleend aan de SOE door de US Navy.

Als antwoord kreeg de generaal dat de boten volkomen bezet waren met het vervoer van en naar Noorwegen van (geheim)agenten. Operatie BARTER strandde ten slotte op het punt van transport van en naar Stord. Bij de Amerikanen was de beleving dat de Britten hier de zaak bewust hadden getraineerd.

Overgenomen uit een stuk van Ian Herrington van juni 2004 genaamd The special operations executive in Norway 1940-1945: policy and operations in the strategic and political context.

Informatie over operatie Barter

Nepnieuws

Op bladzijde 158 heb ik een krantenartikeltje uit de Nederlandse krant opgenomen. De informatie die in de bezette gebieden verspreid werd, zou je dat kunnen scharen onder nepnieuws of was het desinformatie in het belang van de bezetter?